1cham.net
1 Chạm Blog

Http là gì? Http và Https sử dụng cái nào tốt hơn?

Tại thời điểm hiện tại thì có đến 80% các website sử dụng https. Nhưng còn một số website vẫn đang sử dụng http. Vậy bạn có biết http là gì không? nó khác với https như thế nào. Ở bài viết này 1cham.net sẽ giải thích chi tiết cho bạn hiểu rõ về nó nha.

Http là gì?


Http chính là  là chữ viết tắt của từ "hyper text transfer protocolhay còn  gọi là "giao thức truyền tải  văn bản". HTTP là giao thức có bản trong  nhóm các giao thức là nền tảng cho internet. Với những người thường xuyên sử dụng mạng thì cụm từ HTTP có lẽ là rất quen thuộc.
Http là gì                                                                        Http là gì ? 

Hoạt động  Http là gì?

Http là việc làm trên mô hình của Client - Server. Trong đó tất các mô hình này  thì các máy tính của người dùng sẽ đóng góp vai trò là máy khác.

Khi làm một số thao tác cơ bản bạn sẽ được máy chủ gửi đến yêu cần gử và chờ  máy chủ  trả lời . Đề nói chuyện được  thì máy chủ và máy của bạn sẽ thực hiện các trao đổi qua các giao thức.
http là gì                                                           giao thức http là gì


Cách hoạt động của giao thức Http

Máy tính của bạn ở cấu hình này sẽ đóng vai trò là làm Client. Khi các thao tác bất kì của người dùng hay các máy bạn sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ và đợi câu trả lời đến từ máy chủ này.
Các máy chủ và máy khách nhất thiết phải thực hiện việc trao đổi bằng cách các giao thức. Trong các giao thức được dùng thường xuyên nhất chính là HTTP.

Xem thêm : Siscon là gì? Ý nghĩa của từ siscon là gì thế mọi người

Tại sao khi ta tìm kiếm  một trang web nó có thể tìm kiếm cho mình một kết quả đúng như bạn muốn? khi ta bắt đầu nhập lệnh tìm kiếm trên địa chỉ web url thì nó cũng sẽ tạo ra một lệnh là HTTP để gửi lên Web server sau đó web sever sẽ gửi trả về  ngay cho bạn một trang web  mà nôi dung đúng như yêu cầu của ban. Bạn đã biết HTTP là gì chưa nào? Như trên mình đã nói thì bạn có thể hiểu 1 cách đơn giản hơn là nó là một giao thức hỗ trợ cho việc truyền tải một file lấy từ web sever về trình duyệt web mà bạn đang sử dụng.

giao thức http là gì

Sự khác nhau của Http và Https như thế nào ?

Bình luận

RelatedPost

Post Comment